foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Openbare Basisschool De Ent in Hellum

Zoeken

De ouderraad:                  

 De taken van de ouderraad zijn:

-mee organiseren van allerlei activiteiten in en rond de school (b.v. Sint Nicolaas, Kerst e.d.),

-evenals de MR is ook de OR een spreekbuis van de ouders die meepraat over allerlei zaken die de school betreft (b.v. schoolreizen, besteding ouderbijdrage, schooltijden),

-beheer van de ouderbijdragen.

 

Elk najaar wordt een zakelijke ouderavond georganiseerd, waarop nieuwe MR-leden en OR-leden worden gekozen door de aanwezige ouders. Ruim voor deze vergadering krijgt u een uitnodiging. Via ‘Losse Entjes’ worden nieuwe kandidaten gevraagd zich te melden.

Namens de ouders zijn vertegenwoordigd: Ingrid Huizing, Deje Duursma, Roelfina van der Deen, Kerstin Wolters, Thora Verver, Marije Kolhorn en Esmee Udema.

Namens het team: Annelies van de Berg, Alke Kamping en Linda van Dijken.

Copyright 2017  OBS De Ent