foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Openbare Basisschool De Ent in Hellum

Zoeken

Wetten en plichten

Verplichte onderwijstijd:

Volgens de wet op het primair onderwijs:

  • mag een schooldag maximaal 5½ uur duren
  • moeten de kinderen gedurende de eerste vier jaren (gr. 1 t/m 4) 3520 uur naar school (gemiddeld per jaar 880 uur).
  • moeten de kinderen gedurende de laatste vier jaren (gr. 5 t/m 8) 4000 uur naar school (gemiddeld per jaar 1000 uur).

De verantwoording hiervan vindt u in het schooldeel van de schoolgids.

De leerplicht:

Als uw kind 4 jaar is geworden mag het naar school. Kinderen kunnen pas naar school de dag nadat ze 4 jaar zijn geworden. Om alvast te wennen bestaat de mogelijkheid om , voordat het kind definitief komt, enkele dagdelen (maximaal 10) mee te draaien. Dit gebeurt in overleg met de groepsleerkracht van de kleuters.

Kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig en moeten dus naar school. Tot uw kind 6 jaar wordt, mag u uw kind vijf uur per week thuishouden. Dat is geen gewenste situatie, maar als u het echt noodzakelijk vindt, kan het. U moet dit wel aan de directeur melden. Als u uw kind meer uren per week thuis wilt houden, dan heeft u hiervoor toestemming van de directeur nodig. Dat kan ook maximaal vijf uur. Totaal komt dat dus neer op maximaal tien uur per week. Deze uren mogen niet worden gespaard.

Tegengaan schoolverzuim:

Als uw kind niet op school komt, dan verzoeken wij u om dit zo spoedig mogelijk even door te geven. Horen we niets, dan bellen wij op om te horen waar het kind blijft. Er kan onderweg immers ook iets zijn gebeurd. Bij ongeoorloofd verzuim wordt de leerplichtambtenaar op de hoogte gesteld.

Copyright 2017  OBS De Ent